פרטי התלמיד


  • שימו לב: כל ההודעות בנושא הקורסים ישלחו למייל זה (ולא בדואר). אנא הקפידו לתת כתובת פעילה ונגישה במהלך כל הקורס.


  • * יש לרשום מיקוד בן 7 ספרות! למציאת מיקודכם החדש ניתן להיעזר באיתור מיקוד ( יפתח בחלון חדש)

  • יש לבחור באחת מהאופציות הבאות:
    אותרתי כמחונן ואני לומד בכיתת מחוננים בבית הספר
    אותרתי כמחונן אך לא למדתי בשנה האחרונה במרכז למחוננים או בכיתת מחוננים
    אותרתי כמחונן ואני לומד במרכז מחוננים:

פרטי ההורים


עדיפויות לקורסיםכללי

אישור ההורים

סיום

  • שימו לב: יש להסדיר את התשלום על סך 50 ₪. הקישור לתשלום יופיע בעמוד הבא.

Powered By ChronoForms - ChronoEngine.com