טופס הרשמה לאוניברסיטת קיץ לנוער 2024

חובה למלא את השדות המסומנים בכוכבית *

 • הרישום מיועד לתלמידי כיתות י'-יא' בלבד
 • כל המידע שבטופס זה משמש את היחידה לנוער שוחר מדע אך ורק לצורך פרויקט אוניברסיטת תל-אביב לנוער ויישמר בסודיות מוחלטת.
 • לפרטים נוספים יש לפנות נועה אשבל (noashbel@tauex.tau.ac.il)

פרטים אישיים


 • * כל ההודעות בנושא הקורסים ישלחו למייל זה (ולא בדואר). אנא הקפידו לתת כתובת פעילה ונגישה במהלך כל הקורס.

 • איתור מיקוד
 • תאריך לידה

פרטי ההורים

 • פרטים משפחתיים

  הורים גרושים או פרודים
  משפחה חד הורית
  הורים מובטלים ו/או מקבלי השלמת הכנסה
  משפחה המטופלת ע''י המחלקה לרווחה סוציאלית של היישוב

רקע לימודי:


 • הערה: במידה והישוב אינו מופיע ברשימה יש לבחור "אחר" ולמלא ידנית את שם הישוב.
 • אישור ההורים

  • הריני מאשר בזה לבני\בתי להשתתף בפעילות אוניברסיטת תל אביב לנוער ובכל הפעילויות הנכללות במסגרת זו.

  • הנני מצהיר בזאת כי מצב הבריאות של בני\בתי

  כללי

  סיום