תחרות חיבורים Name Your Hero

חובה למלא את השדות המסומנים בכוכבית *

פרטים אישיים


  • * כל ההודעות בנושא התחרות ישלחו למייל זה (ולא בדואר). אנא הקפידו לתת כתובת פעילה ונגישה במהלך כל הקורס.

  • איתור מיקוד
  • תאריך לידה

  • הערה: במידה והישוב אינו מופיע ברשימה יש לבחור "אחר" ולמלא ידנית את שם הישוב.

פרטי ההורים

כללי


אישור ההורים

  • הריני מאשר בזה לבני\בתי להשתתף בפעילות אוניברסיטת תל אביב לנוער ובכל הפעילויות הנכללות במסגרת זו.

    • הנני מצהיר בזאת כי מצב הבריאות של בני\בתי

העלאת החיבור-שם הקובץ חייב להיות זהה לשם התלמיד/ה