טופס הרשמה לקורסי מדע ודעת

חובה למלא את השדות המסומנים בכוכבית *

פרטים אישיים


 • * כל ההודעות בנושא הקורסים ישלחו למייל זה (ולא בדואר). אנא הקפידו לתת כתובת פעילה ונגישה במהלך כל הקורס.

 • איתור מיקוד
 • תאריך לידה

 • הערה: במידה והישוב אינו מופיע ברשימה יש לבחור "אחר" ולמלא ידנית את שם הישוב.

פרטי ההורים

עדיפויות לקורסים

 • נא לבחור שתי עדיפויות: יש לקחת בחשבון שאם העדיפות הראשונה מלאה, השיבוץ לעדיפות השנייה יעשה באופן אוטומטי, כמו-כן קיימת אפשרות שלא כל הקורסים יפתחו

  * יש לבחור בכל סמסטר עדיפויות שונות. לא ניתן להיות באותו הקורס בשני הסמסטרים.

  סמסטר א'  סמסטר ב'


בנוער שוחר מדע אני:

תלמיד חדש
תלמיד ותיק - (אימות יתבצע לפי מספר הת.ז שהוזן בשדה תעודת הזהות)
האם יש לך אח או אחות הרשומים לאחת מתכניות נוער שוחר מדע?
האם הנך בן\בת\נכד\נכדה של עובד אוניברסיטת תל אביב?

כללי

 • אם ברצונך לקבל מסרונים המכילים עדכונים על שינויים בקורס במהלך השנה כמו שינוי בכיתה או התרעה על ימים בהם הקורס לא יתקיים אנא מלא מספר טלפון לקבלת המסרונים – השירות אינו כרוך בתשלום

אישור ההורים

 • הריני מאשר בזה לבני\בתי להשתתף בפעילות אוניברסיטת תל אביב לנוער ובכל הפעילויות הנכללות במסגרת זו.

  • הנני מצהיר בזאת כי מצב הבריאות של בני\בתי

צרפו את התעודה

 • לתלמידי כיתות ה'-ט' אשר לא למדו ביחידה לנוער שוחר מדע בעבר בלבד
  ניתן להעלות קבצים עד 500 קילובייט, מסוג: doc, docx, jpg, jpeg, png, tif, tiff, gif, bmp, pdf

סיום