תשפ"ב | מעורב תל אביבי (מקוון) - יסודי

סמסטר א

נושא: מותאם לכיתות שם המרצה
מוח, זיכרון ולמידה ה-ו רוני קרופניק
ביוטכנולוגיה ה-ו ד"ר יערה סעד
חלון לתאטרון ה-ו אחינעם אלדובי
יסודות האדריכלות ה-ו אדריכלית חגית לשם
רפואה וחקר המוח ה-ו ד"ר טלי בנרומנו

תשפ"ב | מעורב תל אביבי (מקוון) - יסודי

סמסטר ב

נושא: מותאם לכיתות שם המרצה
רפואה וחקר המוח ה-ו ד"ר טלי בנרומנו
מוח, זיכרון ולמידה ה-ו רוני קרופניק
יסודות האדריכלות ה-ו אדריכלית חגית לשם
חלון לתאטרון ה-ו אחינעם אלדובי