רשימת קורסי קיץ

מחזור צהרים 02/08/20-13/08/20

נושא: מותאם לכיתות שם המרצה
זואולוגיה - מהים ליבשה (ו-ח) ו-ח ד"ר רותם פז כהן + חן פילר
כימיה של היום-יום (ו-ח) ו-ח סיון לוזון
עולם במשבר: סביבה ואקלים בגישה בינתחומית (ט-יב) ט-יב עמית עמיחי
אמנות – מתיאוריה לפרקטיקה (ז-ח) ז-ח ים קומן ויותם קומן
החור שבביגלה- מבוא לפילוסופיה (ט-יב) ט-יב ד"ר אושי קראוס
המוח ממבט בינתחומי (ז-ח) ו-ח הדס סלוין

רשימת קורסי קיץ