קורסי מדע ודעת סמסטר א' תש"פ

קורסי ז-ט יום חמישי 19:30-18:00

נושא: מותאם לכיתות שם המרצה
מיקרוביולוגיה והנדסה גנטית (ז'-ט') ז-ט רועי רבינוביץ'

קורסי ה-ו יום חמישי 17:45-16:15

נושא: מותאם לכיתות שם המרצה
מאטום לחומר - נפלאות הכימיה (ה'-ו') ה-ו סיון לוזון