אדריכלות (ה-ו)

מותאם לכיתות : ה-ו

מרצה : אדריכלית נטלי טל


תיאור

תחום האדריכלות עוסק בתכנון, עיצוב ובניית המרחב הבנוי. תחום זה משלב אומנות מחד
והנדסה מאידך ומחייב הכרות מעמיקה עם גופי ותחומי ידע משיקים רבים מאוד. העיסוק
במבנה ובחלל מכיל את הסביבה הבנויה הכוללת, החל מרמת המאקרו )כתכנון עירוני( וע ד
לרמת המיקרו )כעיצוב פרטי המבנה והריהוט(.
על ידי הכרות עם מושגים מעולם האדריכלות, חשיפה לנושאים מגוונים כמו אמנות, מדעי
החברה, הסביבה, מדעים מדויקים וכן קבלת כלים מעשיים, יתוודע התלמיד אל אותה פעילות
ענפה ומסועפת .
הקורס יחשוף בפני התלמידים את עולם האדריכלות והעיצוב בדרכים מגוונות ויכלול היכרות
עם מושגים כלליים ומושגי יסוד בעיצוב ובאדריכלות וכן הכרות עם מגוון התחומים וההתמחויות
בתוך עולם זה.
התוכנית מאורגנת סביב אשכולות נושא מעולם התכנון וכל שיעור יהווה "חתיכה בפאזל"
שתרכיב בסופו של דבר את העולם אליו ייחשפו התלמידים. השיעורי ם הם חווייתיים וכוללים
הפעלות, משחקים, סימולציות ושימוש בדוגמאות והמחשות, תוך מתן דגש על מעורבות,
יצירתיות וחוויה אישית .