זואולוגיה (ה'-ו')

מותאם לכיתות : ה-ו

מרצה : יפורסם בקרוב


תיאור

הקורס יעסוק בחקר עולמם של בעלי החיים, התנהגותם ואורח חייהם. במסגרת הקורס נלמד על המנגנונים הפיזיקליים והפיזיולוגיים המקנים יכולות תעופה ושחיה. נלמד על היבטים פיזיולוגיים וחברתיים של נדידת ציפורים תוך הכרות עם שיטות מחקר ממהלך המאה האחרונה. נכיר את המבנה החברתי של קבוצות בעלי חיים ונזהה את המנהיג. נבחין בין טורפים לנטרפים, נלמד על הסוואה וחקיינות והיבטים קוגניטיביים שונים הבאים לידי ביטוח באורחות חייהם של בעלי החיים. במסגרת הקורס נצלול לעולמם המרתק של העטלפים ונבקר במעבדה לחקר עטלפים בגן הזואולוגי